Lāmul qamariyyah wa lāmul syamsiyyah

Penanda ma’rifat/definit dalam bahasa Arab adalah ال (alif lam).

Apabila penanda definit tersebut terdapat pada ism/nomina bahasa Arab, maka terdapat dua keadaan:

  1. Keadaan pertama : lam tersebut muncul dalam pengucapan dan ditulis seperti berikut:

الْعُمْرُ – الْقَمَرُ – الْوَقْفُ

  1. Keadaan kedua: Lam tersebut muncul pada penulisannya saja, tetapi tidak diucapkan, seperti:

الشَّمْسُ – السَّمَاءُ – النُّجُوْمُ

Keadaan pertama disebut Lāmul qamariyyah

Lāmul qamariyyah ialah lam penanda ma’rifat yang terletak pada awal ism ma’rifat, maka lam tersebut muncul pada pengucapan. Adapun huruf setelahnya berharokat dan tanpa tasydid. Lam tersebut masuk ke dalam empat belas huruf berikut:

أ – ب – ج – ح – خ – ع – غ – ف – ق – ك – م – ه – و – ي

Keadaan kedua disebut lāmul syamsiyyah

Lāmul syamsiyyah adalah lam yang merupakan penanda definit  yang dihilangkan dalam pengucapan dan muncul pada tulisan. Lam tersebut masuk ke dalam kata-kata yang diawali oleh huruf-huruf di bawah berikut:

ت – ث – ر – ز – س – ش- ص- ض- ط – ظ – ل – ن

Daftar Pustaka

Abu Majid, Ahmad Sayyid. 2010. Al-wādhih fil Qaqa’id Al-imlāiyyah. Amman: Dar Jareer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *